Gizlilik ve Kullanım Şartları

Bu gizlilik ilkeleri Podocity tarafından, gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler www.podocity.com web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir. Bu Kullanım Şartları’nda, bu web sitesini ziyaret eden kişilere yönelik kurallar açıklanmaktadır. Bu web sitesi Yesim Sağlık Ürünleri’ne (Yesim) aittir ve Podocity tarafından yönetilir. Biz veya bizim sözcüklerini kullandığımızda Podocity’yi ifade ederiz. Yesim ayrıca başka web sitelerini de yönetmektedir. Bu Kullanım Şartları diğer web sitelerimizde geçerli değildir. Söz konusu Podocity web sitelerini ziyaret ettiğinizde orada ilan edilen kullanım şartlarını incelemelisiniz.

Bu sitedeki tüm materyalde sağlanan yasal haklar Podocity tarafında tutulur. Sitede yayınlanan bilgileri ticari amaç gütmeksizin, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için, olmak kaydıyla kopya edilmesine izin verilir. Burada belirtilenin dışında, hiçbir materyal kopya edilemez, tekrar üretilemez, dağıtılamaz, sergilenemez, yüklenemez, tekrar oynatılamaz, postalanamaz, verici yoluyla geçirilemez, dâhilen, fakat sınırlanmamış olarak, elektronik, mekanik, fotokopi suretiyle, kayıtlı veya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamaz. Bu sitedeki materyallerin sadece sergileme, kopya, dağıtım veya yükleme için kişisel, ticari olmayan kullanım için değiştirmeme ve materyaller için tüm yasal ve içerdiği diğer kişisel notların yasal sahibiyseniz izin verilebilir. Ancak, aldığınız bu kopyaların hepsi bu web sitesinde yer alan ve o malzemenin içerdiği tüm telif hakkı ve diğer mülki uyarı ve sorumluluktan feragat haklarını aynen taşıyacaktır.
Bu web sitesinde yer alan materyaller zımnen herhangi bir hukuki engel oluşturuyor veya Podocity veya bir üçüncü tarafın herhangi bir patent veya marka hakkı veya lisansını veriyor gibi yorumlanamaz. Yukarıda açıkça belirtilen durumlar dışında, burada yer alan hiçbir materyal herhangi bir Podocity telif hakkı altında bir lisans veya hak veriyor gibi yorumlanamaz.
Podocity’ye ait veya lisansı kendisinde olan marka ve hizmet işaretleri alıntı yapıldığında, Podocity’nin adının bu alıntıda belirtilmesi zorunludur. Podocity bu web sitesinde yer alan üçüncü taraf markalarında hiçbir iyelik hakkı veya yakınlık iddiasında değildir. Bunun gibi üçüncü taraf markaları sadece ürün ve hizmetlerin asıl sahiplerini belli etmek için kullanılmış olup, bu markaların kullanımından Podocity’nin adı geçen markalara sponsorluk ettiği veya bu markaları onayladığı anlaşılmamalıdır. Yayınlanmış herhangi bir Podocity dokümanına, dokumanın içeriğine ilişkin cevap vererek soru, yorum, öneri, veya benzeri geri besleme verisi içeren bilgi gönderen bir izleyici, bu bilgiye gizli bilgi muamelesi yapılmayacağını kabul eder. Podocity’nin bu tip bilgilere ilişkin hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve bilgiyi üretme, kullanma, açıklama ve başkalarına dağıtma hakkına sınırsız olarak sahiptir. Böyle bir bilgide yer alan herhangi bir fikir, konsept, know-how veya teknik, tarafımızdan herhangi bir amaçla kullanılabilir. Bu bilgiden, bu bilgiyi içeren bir ürün geliştirme, imal etme ve pazarlama da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlı kalmayarak faydalanabiliriz.

Yasal Uyarı

Podocity, web sitesinde yer alan bilgiler ziyaretçiler tarafından tıbbi dayanak olarak ele alınmamalı, hiçbir bakım veya evde uygulama için dayanak kabul edilmemelidir. Bu sitede yer alan bilgiler, reklam ve/veya tıbbi yönerge amaçlı değildir, ayak sağlığı ve ayak bakımı uygulamaları hakkında ön bilgilendirme niteliğindedir. Lütfen hekiminize danışın!

Bu web sitesi Podocity’nin bir hizmeti olarak oluşturulmuştur. İstediğimiz zaman bu Kullanım Şartlarını değiştirebiliriz. Web sitesini her ziyaret ettiğinizde lütfen Kullanım Şartlarını inceleyin. Bu web sitesini kullanarak, Kullanım Şartlarının en son sürümünü kabul etmiş oluyorsunuz.
Tüm gayretlerimize rağmen bu web sitesindeki bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Bu web sitesindeki hiçbir bilgi bir tavsiye veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece doktorunuzun önerilerine güvenmeniz çok önemlidir. Bu web sitesindeki bilgiler yalnızca size yönelik genel bilgileri içerir. Bu web sitesinde okuduğunuz bilgiler sağlık uzmanınızla olan ilişkinizin yerine geçemez. Tanı ve bakım için daima sağlık uzmanınızla görüşmelisiniz Podocity bu web sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği veya kullanımı veya güncellenmesi ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Bu web sitesi sizi internette başka web sitelerine bağlayabilir. Bu bağlantıları size kolaylık olması açısından sağlıyor; ancak diğer web sitelerinin hiçbirindeki materyali gözden geçirmiyor, kontrol etmiyor veya izlemiyoruz. Bu web sitelerinin yaptıkları işlerden veya onlarla olan iş ilişkilerinizden sorumlu değiliz. Diğer web sitelerini kullanımınız, bu web sitelerinin gizlilik ilkeleri dahil, bu web sitelerinin kullanım şartlarına tabidir. Podocity kendi kontrolü dışında kalan üçüncü taraf web sitelerinde bulunan bilgilerden sorumlu tutulamaz. Podocity yalnızca kendi standartlarına ve kabili tatbik yasa ve düzenlemelere uyum gösteren üçüncü taraf web sitelerine link sağlamaya dikkat etse de bu üçüncü taraf web sitelerinin içeriği Podocity’den habersiz değiştirilebilir. Bundan dolayı, herhangi bir üçüncü taraf web sitesinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir.

Bu web sitesinde yer alan hiçbir bilgi Podocity’ye yatırım yapmak veya tahvil veya hisselerini satın almaya yönelik bir davet veya öneri olarak yorumlanamaz. Bilhassa gerçek sonuçlar ve gelişmeler bu web sitesinde ifade edilen tahmin, fikir ve beklentilerden madden çok farklı olabilir ve tahvillerin geçmiş performansları, gelecekteki performansları konusunda temel alınmamalıdır.

Podocity Mobil Uygulama Kullanım Koşulları

İşbu “PODOCITY MOBİL UYGULAMA KULLANIM KOŞULLARI Yesim Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. tarafından yönetilmekte olan mobil uygulamadan yararlanma şartlarını ve buna ilişkin kullanım koşullarını belirlemektedir.

TANIMLAR

İşbu PODOCITY Mobil Uygulama Kullanım Koşulları’nda yer alan;

KULLANICI(LAR): İşbu PODOCITY Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle PODOCITY’ye kayıt olan ve giriş yapan gerçek kişiyi,

KİŞİSEL VERİ: PODOCITY’ye kayıt olmak amacıyla, kullanıcıdan alınan ad, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet bilgileri, kullanıcının konum verisi ve kullanıcının gezinme bilgilerini,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

MOBİL UYGULAMA ve/veya UYGULAMA: Kullanıcıların, farklı mobil işletim sistemlerindeki uygulama mağazalarından indirebilecekleri (iOS, Android, vb.), PODOCITY’ye ait kliniklerin, bölümlerin ve uzmanların, bunlara ilişkin verilerin, tanıtım, bilgilendirme, bülten, reklam ve kampanyaların yayınlanacağı ve online randevu hizmetinin sunulacağı PODOCITY mobil platformunu,

PODOCITY: Yesim Sağlık Ürünleri Ltd. Şti., tüm iştirakleri ve ortaklıkları ifade etmektedir.

Kullanıcı, UYGULAMA’ya kayıt olarak, Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduğunu, tüm koşulları anladığını ve onayladığını ve UYGULAMA kullanıcılığına ilişkin olarak açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
KULLANICI, UYGULAMA kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığında, Kullanıcılık için gerekli kişisel verileri, online randevu bilgileri, websitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldıkları anketler, KULLANICI’nın konum verisi; KULLANICI’ya özel içeriklerin, kampanyaların, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için sistemin gereği olarak UYGULAMA’ya aktarılmakta ve PODOCITY tarafından işlenmektedir. KULLANICI’nın, PODOCITY tarafından sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, kişisel verilerinin UYGULAMA’ya aktarılması ve işlenmesi zorunludur. KULLANICI, bu paylaşıma izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYGULAMANIN KAPSAMI VE KOŞULLARI

 1. KULLANICILAR’ın, UYGULAMA özelliklerinden, kampanya ve imkanlardan yararlanabilmeleri için, internete erişimi (mobil veri iletişimi) açık akıllı mobil cihazlarına UYGULAMA’yı yükleyerek kendilerinden alınacak verileri ve uygulama kullanımındaki izinleri içeren bilgilendirmeleri ve işbu Uygulama Kullanım Koşulları’nı (Sözleşmesini) kabul etmelerinin yanı sıra, belirttikleri telefon ya da e posta adresine gönderilen onay sms veya e postaları ile kaydını onaylaması gerekir.
 2. Bu işlemlerin yapılabilmesi için, kural olarak UYGULAMA’nın ve akıllı cihazların kablolu-kablosuz ve/veya mobil data ve/veya SMS iletişiminin açık olması, KULLANICI’nın cihazından UYGULAMA’yı kaldırması halinde ve cihazını değiştirdiği durumlarda, UYGULAMA’yı, yeni cihazına aynı usulleri izleyerek yeniden kurması gerekir.
 3. UYGULAMA’dan kayıt formu doldurarak “MOBİL UYGULAMA” sistemine KULLANICI olunabilir.
 4. KULLANICI, UYGULAMA’ya giriş yapmak için kendine ait cep telefonu, e-posta adresi, ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet ve Kullanıcı gezinme bilgileri gibi kişisel verilerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür.
 5. KULLANICI, uygulamaya kendisinin girdiği, e-posta adresine, telefon numarasına vesair iletişim kanallarına PODOCITY tarafından tanıtım, reklam, duyuru, promosyon, bülten yenilik ve bilgilendirme amacı ile elektronik ve ticari ileti gönderimine onay verdiğini beyan eder.
 6. KULLANICI kaydı, herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilir. KULLANICI, mobil uygulama kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden sorumludur. PODOCITY tarafından bu ücretler hiçbir bir durumda karşılanmamaktadır.
 7. Kullanıcılık esnasında cep telefonunun, KULLANICI veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, ‘Podocity’nin suistimal edildiği tespit edilirse, Kullanıcılığa ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. KULLANICI, uygulamaya kayıt olurken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya KULLANICI’nın o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden ‘Podocity’nin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.
 9. KULLANICI, gerekli güncellemelerin yapılmaması halinde telefon hattının başkasına devri nedeniyle o güne kadar edindiği hakların kullanılması ile ilgili PODOCITY’ı sorumlu tutamayacaktır.
 10. KULLANICILAR, kendilerine sağlanacak soyut ya da somut her türlü faydayı hiçbir şekilde paraya dönüştüremez, satamaz ve devredemezler. Böyle bir durumun tespitinde, sağlanan fayda derhal iptal edilecek ve dilerse PODOCITY, KULLANICI’yı derhal askıya alabilecek ya da feshedebilecektir.
 11. Bu UYGULAMA’da PODOCITY tarafından yayınlanan doküman, rapor vs. PODOCITY kayıtlarında mevcut hasta dokümanlarının birer suretleri olup PODOCITY’ye ait belgelerdir.
 12. KULLANICI UYGULAMA’da yer alan doküman bilgi ve her türlü raporlardan sadece kendi bildirdiği üçüncü şahıslar ile ilgili olanları görmeye yetkilidir. KULLANICI’nın bu izinlere sahip olmaması veya söz konusu iznin sınırlarını aşması sebebiyle ‘Podocity’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları, ‘Podocity’nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın PODOCITY’a tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 13. UYGULAMA KULLANICI’ya özeldir, üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez, para ile satılamaz ve karşılığında nakit para talep edilemez.
 14. PODOCITY tarafından KULLANICILAR’a yapılacak genel ve özel iletiler ve bildirimler, UYGULAMA’da yayınlandığı anda yapılmış sayılır ve geçerlilik kazanır. KULLANICI’nın cihazının mobil (data) iletişime kapalı olması veya UYGULAMA’nın ileti alımlarına kapalı olması veya KULLANICI’nın UYGULAMA’yı çalıştırmaması, geçici veya daimi olarak cihazını kullanmaması veya ulaşamaması sebebiyle, söz konusu bildirimleri alamaması ve bunların olumsuz sonuçları ile ilgili tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir.
 15. KULLANICI, PODOCITY çağrı merkezine bildirimde bulunmak kaydıyla ve e-posta yolu ile, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın, Kullanıcılığını sona erdirebilir. Kullanıcılık iptal talepleri, KULLANICI’nın Kullanıcı olurken verdiği telefon numarası üzerinden kendisiyle irtibat kurularak, çağrı merkezinde işleme alınarak gerçekleştirilecektir. (Yesim Sağlık Ürünleri Ltd.Şti. Telefon: 0850 532 1529 E-posta: destek@podocity.com)

Kullanıcı ayrıca uygulama üzerinden kendisine yapılan bildirimleri almak istemediği takdirde telefon ayarlarından bildirimleri kapatabilir, ya da UYGULAMA’nın iletişim tercihleri kısmında bildirimlerin kapanmasını istediği iletişim kanallarını seçenebilir. İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona erdiği hallerde PODOCITY, KULLANICILAR’dan herhangi bir tazminat veya ücret talep etmemektedir. Aynı şekilde KULLANICILAR da UYGULAMA’nın herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Podocity’den herhangi bir tazminat vb. talepte bulunamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

 1. KULLANICI, UYGULAMA’dan faydalanırken, işbu uygulamada yer alan tüm şartlara, ‘Podocity’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın, uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 2. KULLANICI, UYGULAMAYI kullandığı sisteme erişim araçlarının (Cep telefonu, bilgisayar) güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, ‘Podocity’nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul eder.
 3. PODOCITY, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 4. PODOCITY, güvenlik şüphesi doğuran Kullanıcı işlemlerinden dolayı ve/veya KULLANICILAR’ın Kullanıcı işlemleri yoluyla dolandırıcılık, sahtekârlık veya hile şüphesi taşıdığının tespit edilmesi durumunda, ilgili KULLANICILAR’ın Kullanıcılıklarını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda PODOCITY, ilgili KULLANICILAR hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili KULLANICILAR sorumlu olacaktır.
 5. Sistemin veya Kullanıcılığın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı, ‘Podocity’nin KULLANICILAR’a veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 6. PODOCITY, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin, mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 7. PODOCITY, KULLANICI’nın “www.podocity.com” sistemi dışındaki web sitelerine veya mobil uygulamalara geçişini sağlayabilir. Bu takdirde KULLANICI, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden ‘Podocity’nin sorumlu olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. PODOCITY, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç,işbu uygulama Kullanım Koşulları’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni kullanım koşullarının www.podocity.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu uygulama Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerden haberdar olmak KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
 9. Sistemde kayıtlı Kullanıcılara ait kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında Kullanıcılık süresince saklanır.
 10. İşbu uygulama Kullanım Koşulları’nın ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, Podocity’de saklanan veriler ile KULLANICI kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.
 11. İşbu uygulama Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Uygulama Kullanım Koşulları’nın ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
 12. “KULLANICILAR’IN UYGULAMA’YI kullanarak UYGULAMA’ya kaydolması, canlı destek butonuna tıklayarak destek alması ya da kolay randevu al butonuna tıklayarak randevu alması durumlarında UYGULAMA’ya girilmiş olan T.C. Kimlik No, Ad ve soyad bilgileri ve UYGULAMA’yı kullanırken beyan etmiş olduğunuz sağlık bilgileriniz her türlü güvenlik önlemi alınarak  UYGULAMA’nın yurtdışındaki sunucularında saklanacak olup bu verilere Podocity dışında erişim söz konusu olmayacaktır.”

İşbu Uygulama Kullanım Koşulları, KULLANICI’nın imza tarihinde yürürlüğe girer, taraflardan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalır.

VERİ PAYLAŞIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY

“Uygulama Kullanım Koşulları”nı ve “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”ni kabul etmekle, paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, Yesim Sağlık Ürünleri Ltd. Şti tarafından çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

UYGULAMA kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığınızda, Kullanıcılık için gerekli kişisel verileri online randevu bilgileri, websitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldınız anketler, konum verisi; size özel içerikler, kampanyalar, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için sistemin gereği olarak UYGULAMA’ya aktarılmakta ve Yesim Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. tarafından işlenmektedir.

Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; Yesim Sağlık Ürünleri Ltd. Şti., tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. KULLANICI’nın, PODOCITY tarafından sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, kişisel verilerinin UYGULAMA’ya aktarılması ve işlenmesi zorunludur. KULLANICI, bu paylaşıma izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve belirtilen kullanım amacı ile sınırlı olarak gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

KULLANICILAR, kişisel verilerinin Yesim Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. Yesim Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Yesim Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.’ye müracaat ederek, işlenmesine, aktarılmasına onay vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkına sahip olduğunuzu, dilediğiniz zaman Kanunun 11. Maddesinde belirtilen hakları serbestçe kullanabileceğinizi belirtiriz. Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”, işbu PODOCITY Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. KULLANICI olarak, UYGULAMA’dan yararlanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür irademle rıza gösteririm.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE VERİ PAYLAŞIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY METNİNİ OKUDUM VE ONAYLIYORUM.

 TİCARİ ELEKRONİK İLETİ

Onay vermem halinde Yesim Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.’ye vermiş olduğum, e-posta adresi, telefon numarasına vesair iletişim kanallarına tanıtım, reklam, duyuru, promosyon, bülten, yenilik ve bilgilendirme amacı ile ticari elektronik ileti gönderimi yapılması konusunda bilgilendirildim.